Kirjoita hakusanasi

Turvallisuutta, tietoa ja uteliaisuutta - läpi koko elämän

DOKTORN.comin perusti vuonna 1999 Add Health Media AB tarkoituksenaan levittää tietoa lääketieteestä, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä terveydenhuoltoon että suurelle yleisölle.

Visiomme on lisätä ihmisten tietämystä lääketieteestä ja terveydestä. Haluamme kiinnittää huomiota terveyteen ja lääketieteeseen lisätäksemme tietoa, joka lisää turvallisuutta.

Terveydenhuollon ammattilaisille meillä on myös ilmaisia kursseja eri hoitoalueilta palvelussa Academy.kaytannollinenlaaketiede.fi.

 

Kaikki tekstit perustuvat DOKTORN.comiin, ja niitä päivitetään säännöllisesti sivulla Nettiterveys.fi

1

Rahoitusta ja mainontaa koskevat vaatimukset

Nettiterveys.fi rahoitetaan mainonnalla ja sponsoroimalla. Mainostajat tai sponsorit eivät vaikuta toimituksellisiin teksteihin tai asiantuntijoiden vastauksiin kysymyksiin. Teksteistä löytyvät sponsoroidut linkit on merkitty selvästi harmaalla taustalla ja tekstillä "sponsoroitu linkki". Doktorn.com vaatii mainostajilta ja sponsoreilta, että heidän tietonsa tai mainontansa ovat lääkkeiden, kasvirohdosvalmisteiden, ravintolisien ja muiden tavaroiden ja palvelujen markkinointiin sekä tiedottamiseen sovellettavien lakien ja määräysten mukaisia. Mainostajien verkkosivustojen tulee myös noudattaa yllä olevia sääntöjä, jos Nettiterveys.fi on tehty sponsoroitu linkki niihin.

2

Lähteet ja lääketieteellinen tarkastelu

Artikkelit ovat kokeneiden toimittajien ja kirjoittajien laatimia. Yleisluontoiset artikkelit on kirjoitettu todennettujen lääketieteellisten lähteiden, kuten Kanta.fi, 1177.se:n, Läkartidningenin ja vastaavien perusteella. Mikäli kirjoittaja on lääkäri, tämä ilmoitetaan artikkelin yhteydessä. Mikäli kolmas osapuoli arvostelee artikkelin, tämä ilmoitetaan artikkelin yhteydessä yhdessä ulkoisten lähteiden kanssa. Lisätietoja saat toimitukselta.

3

Eettiset ohjeet

Seuraavat eettiset säännöt koskevat Add Health Media AB:n omistamien verkkosivustojen digitaalista tietoa, ja ne on suunnattu suurelle yleisölle.
Verkkosivun sisältö: Tämän verkkosivuston tiedot on suunniteltu tukemaan potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välistä suhdetta muttei korvaamaan sitä. Tietojen pitäisi herättää kiinnostusta omaan terveyteen ja antaa enemmän tietoa terveydestä, sairauksista ja lääketieteestä. Teema-artikkeleissa olevien sairauksia koskevien tietojen on perustuttava tieteeseen ja/tai todistettuun kokemukseen. Hyvinvointiin keskittyvissä artikkeleissa on suurempi journalistinen kielenkäytön vapaus, mutta niissä ei pidä olla lääketieteellisiä väitteitä, joita ei voida perustella.

Jokaisella artikkelilla tai lyhytelokuvalla on oltava päivämäärä, jolloin ne on viimeksi päivitetty. Toimitukseen pitää aina voida saada yhteys, jotta voit esittää kysymyksiä, jos jokin sisällössä tuntuu epäselvältä.

Tietosuojakäytäntö: AHM:n sivustolla vierailijasta keräämien tietojen on kunnioitettava ja noudatettava maassa voimassa olevia lakeja ja ohjeita. Evästeiden avulla mainostaessa toimitus tekee ensin arvion siitä, voidaanko mainosmateriaalia pitää loukkaavana kävijälle.

Täältä löydät koko tietosuojakäytäntömme

4

Mainonta ja rahoitus

Verkkosivuston taloudelliset sponsorit täytyy ilmoittaa näkyvästi, olipa kyse kaupallisesta tahosta tai ei-kaupallisista järjestöistä. Mainonta on ilmoitettava selkeästi tai merkittävä selvästi.

AHM pidättää oikeuden kieltäytyä mainonnasta, jota pidetään epäeettisenä tai joka voi aiheuttaa haittaa. Esimerkkejä näistä ovat tupakkatuotteet, alkoholi, pornografia ja valmisteet, joista esitetään perustelemattomia lääketieteellisiä väitteitä. AHM pyrkii mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan sellaisen lääkemainonnan tai ravintolisien mainonnan, joka ei ole Ruotsin lääkeviraston ja Ruotsin kansallisen elintarvikeviraston yleisölle mainostamista koskevien sääntöjen mukaisia ja ilmoittamaan mainostajalle, että sen mainonta ei ole lain mukaista.