Kirjoita hakusanasi

Mikä aiheuttaa stressiä?

Mikä aiheuttaa stressiä?

Mainos:

Stressi on kehon sopeutumiskeino uhkiin ja erilaisiin rasituksiin, jotka voivat olla hyvin erilaisia. Stressiä voivat aiheuttaa niin valon ja äänien kaltaiset fyysiset tekijät kuin erilaiset sosiaaliset, taloudelliset ja psykologisetkin tekijät. Esimerkiksi hyvin voimakkaat kokemukset, toisten ihmisten taholta koetut vaatimukset ja erilaiset sairaudet voivat aiheuttaa stressireaktion.

Eri ihmiset kokevat rasitukset ja hankalat tilanteet eri tavoin, eivätkä samat asiat välttämättä aiheutakaan eri ihmisille samoja määriä stressiä. Tutkimukset ovat osoittaneet, tilanteen altistavuus stressille riippuu monesta tekijästä.

Tulkinnan merkitys

Stressin määrä riippuu pitkälti siitä, miten koemme eri asiat. Merkittävää on, millaiseksi itse arvioimme tilanteen ja sen käsittelemiseen käytettävissä olevat voimavarat sekä itseä kohtaan osoitetut vaatimukset. Stressireaktio lähtee kunnolla käyntiin etenkin sellaisissa tilanteissa, jotka arvelemme ylitsepääsemättömän vaikeiksi. 

Ihmisten arviot samasta tilanteesta voivat olla hyvin erilaisia. Toiselle ylitsepääsemätön este voi toiselle tuntua vain haasteelta. Tilanteen arviointi perustuu muun muassa aikaisemmille kokemuksille ja sille, millaisina olemme oppineet näkemään itsemme ja muut. Myös omat arvot, tavoitteet ja vaatimukset vaikuttavat siihen, millaiseksi tilanne koetaan.

Stressi kertoo resurssien ja vaatimuksien välisestä epätasapainosta

Oman arvion ja kokemuksen lisäksi stressiä aiheuttaa se, että ympäristön vaatimukset ja omat voimavaramme ja tarpeemme eivät sovi yhteen. Useimmiten stressaavilta tuntuvat sellaiset tilanteet, joissa vaatimukset koetaan liian suuriksi, mutta toisinaan päinvastainenkin voi olla totta, sillä tilanne, jossa koemme oman osaamisemme menevän hukkaan (esimerkiksi työttömyys tai liian yksinkertaiset työtehtävät) voi myös aiheuttaa stressiä.

Eri ihmisillä on saman tilanteen käsittelyyn erilaiset voimavarat. Henkilö, joka on koulutettu tiettyyn tehtävään, ei koe kyseisen tehtävän tekemistä stressaavaksi samalla tavalla kuin henkilö, joka tekee sen ensi kertaa. Esimerkiksi auton ajaminen on yleensä sitä vähemmän stressaavaa, mitä enemmän kilometrejä on elämässään ajanut.

Se, onko omaan tilanteeseen mahdollista vaikuttaa, on myös tärkeä tekijä. Omilla vaikutusmahdollisuuksilla on kenties selkeimmin merkitystä työelämässä ja silloin, kun ihminen ja hänen ympäristönsä eivät sovi yhteen.

Luonteenpiirteet voivat olla vaikuttava tekijä

Tutkimuksissa on nähty, että tietyillä luonteenpiirteillä tai käyttäytymistavoilla on yhteys stressiin ja stressiperäisiin sairauksiin. Jo 50-luvulla löydettiin yhteys tiettyjen käyttäytymismallien ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä. Teorian mukaan A-tyypin persoonallisuus näkyy päämäärätietoisuutena ja kilpailunhaluna. A-tyypin ihminen vaatii hyviä suorituksia ja tähtää korkealle. Myös nimeä ”the hurry sickness” (”kiiretauti”) on käytetty kuvaamaan sitä, miten tällaiset ihmiset ovat usein kärsimättömiä ja kiireisiä ja tekevät kaiken nopealla tahdilla eivätkä halua odottaa muita. Myös ärtyneisyys ja jopa aggressiivisuus ovat tyypillisiä piirteitä.

Haavoittuvuustekijät ja elämäntilanteet

Stressin syntyyn ja rasituksensietokykyyn vaikuttavia muita tekijöitä kutsutaan haavoittuvuustekijöiksi. Nämä ovat eri ihmisillä erilaisia ja kaikki eivät reagoi rasitukseen yhtä herkästi. Tämä johtuu ainakin osittain synnynnäisistä tekijöistä, kuten yliherkkyydestä tietyille ruoka-aineille, hormonimuutoksille tai infektioille. Osa ihmisistä on myös alttiimpia reagoimaan vaativiin tilanteisiin ahdistumalla tai huolehtimalla.

Ympäristössämme tapahtuu koko ajan asioita, jotka uhkaavat tasapainoamme ja vaativat meitä sopeutumaan muutoksiin. Osa näistä muutoksista ei aiheuta ongelmia, mutta osa vie sopeutumiskykymme äärirajoilleen. Monet tutkijat ovat yrittäneet jakaa erilaiset elämäntilanteet taulukoihin, joista näkee, kuinka paljon tilanteet aiheuttavat stressiä. Näiden taulukoiden avulla voi yrittää ennustaa, miten suuri riski tietyllä tapahtumalla on johtaa johonkin stressiperäiseen sairauteen.

Elämäntilanteita, jotka voivat aiheuttaa stressiä:

 • puolison kuolema
 • avioero
 • oma sairastuminen tai vamma
 • avioituminen
 • potkujen saaminen
 • eläkkeelle jääminen
 • läheisen sairastuminen
 • raskaaksi tuleminen
 • muutos töissä
 • taloudellisen tilanteen muutos
 • suuren lainan ottaminen
 • lasten muutto pois kotoa
 • merkittävät henkilökohtaiset saavutukset
 • omien tapojen muuttaminen
 • muutto
 • loma
 
Mainos:

Tämä sairaus koskee asiaa:

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos: