Kirjoita hakusanasi

Vapiseviin käsiin voi olla monia syitä, kuten MS-tauti, Parkinsonin tauti tai alkoholin vieroitusoireet.

Vapiseviin käsiin voi olla monia syitä, kuten MS-tauti, Parkinsonin tauti tai alkoholin vieroitusoireet.

Vapisevat kädet

Mainos:

Vapisevat kädet voivat olla merkki esimerkiksi Parkinsonin taudissa ja MS-taudissa esiintyvästä tärinästä. Vapinaa voi esiintyä myös esimerkiksi kohonneen aineenvaihdunnan tai alkoholin vieroitusoireiden seurauksena. Vapina ilmenee eriasteisena tahdosta riippumattomana lihasten tutisemisena varsinkin käsissä, mutta myös muualla kehossa.

Erilaista käsien tärinää

Parkinsonin taudin aiheuttamaa käsien tärinää kutsutaan lepotärinäksi. Sillä tarkoitetaan tärinää, joka ei poistu edes lihasten ja käsien ollessa lepotilassa. MS-taudin aiheuttama vapina on yleensä hieman erilaista; silloin tärinä johtuu yleensä pikkuaivoissa syntyneistä vaurioista ja esimerkiksi etusormien yhdistäminen onnistu ilman vapinaa. Niin sanotuksi asentoon liittyväksi tärinäksi kutsutaan puolestaan esimerkiksi tilannetta, jossa kädet tärisevät tahdosta riippumatta. Tämäntapaiseen tärinään ei aina löydetä syytä, mutta sitä ilmenee yleensä etenkin alkoholin vieroitusoireiden aikana. Dissosiaatiohäiriön aiheuttamaa tärinää taas kutsutaan usein psykosomaattiseksi vapinaksi.   

Essentiaalinen vapina 

Essentiaalinen vapina on perinnöllisesti neurologinen vaiva, jossa varsinkin kädet tärisevät rytmisesti. Tärinää voi esiintyä myös päässä, jaloissa ja vartalossa, myös ääni voi olla tärisevää. Arkipäivän työt voivat vaikeutua tärinän vuoksi ja oireiden takia voi tulla myös sosiaalisia vaikeuksia. Essentiaalisen tärinän syitä ei tiedetä tarkasti, mutta hermojärjestelmän epätasapainoa pidetään todennäköisenä. Essentiaalinen tärinä voi pahentua vuosien mittaan ja sitä esiintyykin useimmiten vanhuksilla. Essentiaalista tärinää esiintyy kuitenkin niin nuorien kuin vanhuksienkin keskuudessa. Oireina on ajan mittaan paheneva rytminen tärinä. Diagnoosi varmistetaan usein esimerkiksi aktivoimalla niitä kehon- ja kädenosia, joita käytetään juomalasia nostettaessa. Lisäksi kartoitetaan mahdollinen sukurasite. Kriteerinä on myös se, ettei käsien vapina ole yhteydessä alkoholin nauttimiseen.  

Vapisevien käsien hoito

Parkinsonin tautiin tai MS-tautiin ei ole varsinaisia parannuskeinoja, joten vapinan hoidossa keskitytään lähinnä oireiden lieventämiseen lääkityksen ja muiden erilaisten hoitokeinojen avulla. Essentiaalista vapinaa voidaan hoitaa betasalpaajia sisältäviä lääkkeitä, jotka laskevat myös verenpainetta. Tämän tyyppiset lääkkeet ovat tehokkaita varsinkin stressiperäisen vapinan hoidossa. Niin sanottua DBS-hoitoa, eli deep brain stimulation -hoitoa voidaan myös käyttää. Kyseisessä hoidossa stimuloidaan elektroiden kautta tiettyjen aivojen osia ja vaimennetaan aivoihin kulkeutuvia signaaleja. Alkoholilla on myös huomattu olevan vaimentava vaikutus vapisevien käsien oireiluun essentiaalisessa vapinassa. Sen vuoksi monet itselääkitsevätkin vapinaa alkoholin avulla. Myös B-vitamiinin ja dopamiinin yhteiskäytöllä on huomattu olevan onnistunut vaikutus. 

 
Mainos:

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos: