Kirjoita hakusanasi

Kaikki lihavuusleikkauksista

Kaikki lihavuusleikkauksista

Mainos:

Liikalihavuus yleistyy Suomessa koko ajan. Yli puolet aikuisista on vähintään ylipainoisia ja joka viides aikuinen on painoindeksinsä perusteella lihava. Ylipaino vaikuttaa monien elämänlaatuun ja nostaa muiden sairauksien esiintyvyyttä. Osalle liikalihavuuteen voi auttaa lihavuusleikkaus, joka myös vähentää ylipainoon liittyvien sairauksien kehittymisen todennäköisyyttä.

Tunnettu ja helppo tapa selvittää, onko itse ylipainoinen, on kehon painoindeksin (body mass index) eli BMI:n laskeminen. 
BMI = ruumiinpaino (kg) jaettuna pituuden neliöllä (m²) 
BMI ei kuitenkaan ota huomioon lihaksista aiheutuvaa painoa, joten arvo voi olla lihaksikkaille ihmisille harhaanjohtava.

Ylipaino on yksilöllistä

Moni saa ylipainon hallintaan elämäntapamuutosten kautta. Liikuntaa harrastamalla ja terveellisemmin syömällä voi painoa pudottaa ja siten vähentää terveysriskejä. Osaa liikalihavista liikunta ja muut toimenpiteet eivät kuitenkaan yrityksistä huolimatta auta. Tällöin leikkaus voi olla hyvä vaihtoehto. Leikkauskaan ei kuitenkaan yksin ratkaise kaikkia ongelmia, vaan täytyy olla valmis sen lisäksi myös muuttamaan elämäntapojaan.

Ongelmia, joita ylipaino voi aiheuttaa:

 • sydän- ja verisuonisairaudet
 • syöpä
 • tyypin 2 diabetes
 • korkea verenpaine
 • hedelmättömyys
 • vähentynyt seksuaalinen halukkuus

Ylipaino voi vaikuttaa myös sosiaaliseen elämään. Jos paino-ongelmiinsa haluaa apua, kannattaa ennen lihavuusleikkauksen harkitsemista yrittää muita keinoja.

Lihavuusleikkaustyypit

Lihavuusleikkauksia on erilaisia. Kaikkien tavoitteena on saada potilas syömään pienempiä annoksia ja tuntemaan helpommin itsensä kylläiseksi. Leikkaukset voivat myös vähentää ruokahalua ja nälkää.

Leikkauksen voi käydä tekemässä yksityisellä sektorilla, jolloin sen kustantaa potilas itse, tai sen voi hankkia yksityisen sairausvakuutuksen avulla. Joissain tapauksissa rahoitukseen saattaa saada apua julkiselta sektorilta, sillä leikkaus voidaan nähdä muita sairauksia ehkäisevänä hoitona.

Yleisesti katsotaan, että lihavuusleikkaus on ajankohtainen potilaan BMI:n ollessa yli 35 ja potilaan kärsiessä ylipainoon liittyvistä terveyshaitoista. Potilailla, joiden BMI on yli 40, on leikkaus vaihtoehto muiden sairauksien läsnäolosta riippumatta. Nämä BMI-arvot voivat kuitenkin vaihdella aluekohtaisesti.

Kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy aina komplikaatioiden riski, joka on tavallista suurempi vanhuksilla ja erilaisista sairauksista kärsivillä. Ennen toimenpidettä tulee keskustella lääkärin kanssa kattavasti omalle tilanteelleen parhaasta hoidosta, omista leikkausta koskevista ajatuksistaan ja leikkaukseen liittyvistä riskeistä.

Erikoislääkäreiltä saa usein informaatiota, joka yhdessä hoidon, neuvonnan ja konsultaatioiden kanssa auttaa potilasta leikkausta ennen, sen aikana ja sen jälkeen. Kaikissa tapauksissa parhaat ja kestävimmät tulokset lihavuusleikkauksista saadaan yhdistämällä ne säännölliseen liikuntaan ja hyvään ruokavalioon.

Mahalaukunohitus (Gastric bypass)

Mahalaukunohitusleikkaus on varmaankin tunnetuin lihavuusleikkauksista. 

Mahalaukunohitusleikkauksessa:

 1. Suurin osa mahalaukusta katkaistaan pois.
 2. Luodaan tasku, joka liitetään ohutsuolen keskiosaan.
 3. Kylläisyyden tunne saavutetaan alle 30 millilitran tilavuudella ruokaa.

Leikkauksen ansiosta kylläisyyden tunne syntyy huomattavasti nopeammin, jolloin syödään vähemmän. Ruoka ei kulje koko ohutsuolen läpi, joten ravintoaineita ja kaloreita imeytyy vähemmän. Myös ruuansulatus hidastuu. Ravintoaineiden saannin tehokkuus voidaan säätää ohutsuolen pituuden avulla.

Suurimmalle osalle potilaista mahalaukunohitusleikkaus on tehokkain vaihtoehto. Painosta putoaa ensimmäisen vuoden aikana keskimäärin 40 kiloa tai 75 prosenttia ylipainosta.

Mahalaukunkavennus (Sleeve-leikkaus)

Vakavasta ylipainosta kärsivälle voi mahalaukunkavennusleikkaus olla ajankohtainen valinta. Kavennuksessa käytetty menetelmä eroaa hieman mahalaukunohituksessa käytetystä, mutta toimenpiteiden tavoitteet ovat samat. Molemmissa pyritään vähentämään ruuan kulutusta pienentämällä mahalaukkua.

Mahalaukunkavennuksessa:

 1. Noin kolme neljäsosaa mahalaukusta poistetaan.
 2. Jäljelle jääneestä mahalaukun osasta muodostetaan putkimainen pussi.
 3. Kylläisyyden tunteen saavuttamiseen vaadittu ruokamäärä pienenee ja ruokahalu vähenee.

Ruokahalun väheneminen johtuu siitä, että nälkähormoni greliiniä tuotetaan mahalaukusta pois leikatussa osassa. Yhdessä helpommin saavutettavan kylläisyydentunteen kanssa on mahdollista löytää ruokailurytmi, jonka ansiosta ei tarvitse tuntea nälkää vaikka syökin vain vähän.

Mahalaukun kavennusleikkauksen jälkeen potilas pudottaa usein noin 60 prosenttia ylipainostaan. Painoa putoaa yleensä lähinnä vuoden ajan leikkauksen jälkeen.

Mahapanta

Mahapanta eroaa edellisistä leikkauksista siinä, että sen asettaminen ei ole lopullista. Toimenpide ei siis muuta kehon anatomiaa. Pannan avulla voi silti hallita nälän tunnetta.

Mahapannan toiminta:

 1. Kirurgi asettaa säädettävän pannan mahalaukun yläosan ympärille.
 2. Tilavuudeltaan noin 30 millilitran kokoinen tasku muodostuu.
 3. Kylläisyyden tunteen saavuttamiseen tarvittava ruokamäärä pienenee.

Mahapanta on säädeltävissä ja se koostuu silikonista. Panta voidaan täyttää nesteellä tai tyhjentää nesteestä ihon alle rasvakerrokseen laitettavan rasian avulla. Pantaa säätämällä näläntunnetta voidaan vähentää ja kylläinen olo saavutetaan pienemmällä määrällä ruokaa kuin aikaisemmin.

Mahapannan avulla potilaat pudottavat ensimmäisen 12–18 kuukauden aikana noin 30 prosenttia ylipainostaan, mikä on hieman hitaampaa kuin muilla metodeilla. Ajan kuluessa painon putoaminen jatkuu ja potilaat voivat pudottaa jopa 50 tai 60 prosenttia ylipainostaan kolmen vuoden aikana.

Yhteisvaikutukset

Ylipaino voi huonontaa elämänlaatua huomattavasti ja aiheuttaa monia terveyshaittoja sekä diabeteksen kaltaisia vakavia ja kroonisia sairauksia. Tutkimusten mukaan pitkäaikainen painonpudotus parantaa ylipainoisten elämänlaatua. Lihavuusleikkauksen jälkeen täytyy muistaa myös elämäntapamuutosten tärkeys. Lääkärin ja muiden asiantuntijoiden avulla painonhallinta on helpompi aloittaa.

 

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos: