Kirjoita hakusanasi

Omaehtoinen INR-arvon seuraaminen helpottaa potilaan elämää.

Omaehtoinen INR-arvon seuraaminen helpottaa potilaan elämää.

Verenohennuslääkkeet

Mainos:

Verenohennuslääkkeet pidentävät veren hyytymisaikaa. Verenohennuslääkkeitä käyttävän on tarkkailtava INR-arvoaan säännöllisesti. Sen voi mitata myös itse kotona.

INR-arvo (International Normalized Ratio) kuvaa veren hyytymisaikaa. Veri hyytyy sitä hitaammin, mitä suurempi arvo on. INR mitataan verinäytteestä. Verenohennuslääkkeen päivittäinen annostus riippuu INR-arvosta. Arvon mittaaminen on tärkeää, koska liian suuri tai liian pieni lääkeannos voi vaarantaa terveyden. Lääkäri määrittää INR-arvon tavoitetason. INR-arvoa voi seurata myös omaehtoisesti. Kotikäyttöön tarkoitettuja mittareita annetaan yleensä työkseen paljon matkustavalle henkilölle tai lapsipotilaille, mutta mittarin voi ostaa myös itse.

INR-mittari helpottaa elämää

INR-arvoa voi seurata omaehtoisesti erityisten kotimittarien avulla. Mittarit helpottavat potilaan elämää huomattavasti. Elämä ei enää pyöri pelkästään sairauden hoidon ympärillä, vaan sairauden hoidosta tulee osa elämää. INR-arvon voi mitata itse kotona silloin kun itse haluaa. Potilaan ei tarvitse lähteä mittauttamaan sitä esim. terveyskeskukseen. Kotona tehtävät mittaukset mahdollistavat myös paremman hoidon tason.

Mittarin käyttö on helppoa ja sen käyttöön annetaan tarvittava koulutus. Kotikäyttöön tarkoitettuja mittareita annetaan yleensä työkseen paljon matkustaville henkilöille, lapsipotilaille sekä INR-arvojen vaihteluista kärsiville potilaille. Mittareita ei riitä kaikille, koska ne ovat kalliita. Mittarin voi ostaa myös itse.

INR-arvon mittaaminen kotona

INR-arvo mitataan sormenpäästä otetusta verinäytteestä. Mittauksessa käytettävään liuskaan tiputetaan verta ja liuska työnnetään mittariin. Mittari kertoo INR-arvon jopa muutamassa minuutissa. Lääkeannokseen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Verenohennuslääkkeiden käyttö

Verenohennuslääkkeitä käytetään tavallisimmin veritulppien hoitoon sekä niiden ehkäisyyn. Lääkkeet hidastavat veren hyytymistä ja ehkäisevät uusien hyytymien muodostumista. Verenohennuslääkkeitä käytetään mm. keuhkoveritulpan ja laskimotukoksen hoidossa, sekä aivoveritulpan riskiä lisäävän sydämen eteisvärinän hoidossa. Joidenkin sairauksien hoito vaatii myös verenohennuslääkkeiden käyttöä. Verenohennuslääkkeiden käyttö lisääntyy koko ajan.

Hoidon alkuvaiheessa INR-arvoa mitataan tiheästi. Kun tavoitetaso saavutetaan, INR-arvoa mitataan noin kerran kuukaudessa. Potilaan hoitava lääkäri määrittää INR-arvon tavoitetason sekä verenohennuslääkehoidon keston.

Varfariini (Marevan) on tavallisin veren ohentamiseen käytetty lääke. Myös varfariinin päivittäinen annostus määräytyy INR-arvon mukaan, ja varfariinin vaikutusta seurataan säännöllisesti INR-arvon avulla. INR-arvon mittaaminen on tärkeää, koska liian suuri varfariiniannos voi aiheuttaa verenvuodon ja liian pieni lääkeannos lisää tukosriskiä.

 

Mainos:

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos: