Kirjoita hakusanasi

Huimaus – tavallista ja epämiellyttävää, mutta harvoin vaarallista

Huimaus – tavallista ja epämiellyttävää, mutta harvoin vaarallista

Mainos:

Horjuttaa, huojuttaa ja päässä pyörii. Huimausta esiintyy monessa muodossa. Syitä on monia ja enimmäkseen ne ovat harmittomia ja helppoja saada poistumaan. 

On olemassa rotatorista ja ei-rotatorista huimausta. Rotatorisessa huimauksessa päässä pyörii kuin olisi karusellissa. Ei-rotatorinen huimaus tuntuu päässä ja olo on hutera ja epävakaa liikkuessa. Huimausta ja pyörrytystä ilmenee, kun kehon eri aistien signaalijärjestelmät eivät kohtaa toisiaan. Ei-rotatorinen huimaus on hyvin yleistä vanhuksilla. 

Yleisin huimauksen syy on niskakipu. Jännittynyt niska on nykyään jo kansantauti. Jännitämme hartioitamme, jolloin ne aiheuttavat jännitystä niskaan. Niskassa on pieniä aistisoluja, jotka kertovat aivoille pään tilasta. Kun niska on jännittynyt, aivot tulkitsevat lihasten liikkeet väärin. Kun väärin tulkittu informaatio niskan jännittyneistä lihaksista ei vastaa muiden tasapainoaistin osien aivoihin lähettämiin signaaleihin, syntyy huimausta. 

Vanhukset ja huimaus

Vanhukset kokevat huimausta monista eri asioista johtuen. Näistä useimmat ovat ikään liittyviä syitä ja iän tuomia rajoitteita. Hyvän tasapainokyvyn säilyttäminen riippuu monista aisteista, kuten näöstä, kuulosta, jalkojen tunnosta ja lihasvoimasta. Toiminnoista, jotka heikkenevät iän myötä. 

On parasta harjoittaa näitä aisteja. Kaatumisen pelko johtaa usein liikkumattomuuteen ja voi siten heikentää lihasvoimaa. 

Kannattaa myös selvittää, ettei kysymys ole B12-vitamiinin puutoksesta. Se aiheuttaa jalkojen tunnon heikkenemistä ja on hyvin yleinen syy vanhusten huimaukselle. 

Miten pitää keho tasapainossa?

Tasapainojärjestelmä kokoaa kaiken tiedon aina jalkojen aistireseptoreista silmän aistisoluihin. Esimerkiksi yhdellä jalalla seisominen on helpompaa silmät auki kuin kiinni. Heikko verenkierto tai B12-vitamiinin puutos heikentää jalkapohjien tuntoa ja on yleinen syy vanhuksien huonoon tasapainoon. Sisäkorvassa sijaitsevat tasapainoelimet koostuvat pienistä elimistä, jotka sisältävät kalsiumkiteitä. Nämä auttavat aivoja havaitsemaan pään asennon suhteessa painovoimaan. 

Puoliympyrän muotoiset kanavat sisäkorvan sisällä havaitsevat pään suunnan. Oikea ja vasen puolisko työskentelevät pareittain. Aivot tulkitsevat kehon asennon vertaamalla voimakkuutta oikealla ja vasemmalla puolella. Jos nojaamme toiseen suuntaan, kehomme laukaisee refleksin ikään kuin olisimme kaatumassa. Jos jokin oikean tai vasemman puolen tasapainoelimistä ei toimi, kuten pitäisi, aivomme luulevat jonkun olevan pielessä ja tämä aiheuttaa huimauksen tunnetta. Tällaisesta huimauksesta pääsee eroon haastamalla huimausta, sillä aivot havaitsevat lopulta, etteivät lähetetyt signaalit vastaa todellisuutta ja tulkitsevat ne uudestaan. Lihaksissa, nivelissä ja jänteissä sijaitsee pieniä tuntoaisteja, jotka lähettävät signaaleja keskushermostoon. Tiedon avulla aivot havaitsevat, miten ruumiinosamme liittyvät toisiinsa. Tiedolla on tärkeä merkitys. 

Jännityshuimaus

Jännittynyt niska on huimauksen yleisin syy. Jäykkyys ja kipu niskassa voidaan tulkita aivojen tasapainokeskuksessa liikkeenä, kiertona tai kallisteluna. Tyypillisiä oireita ovat horjunta ja huojumisen tunne. 

Heikentynyt verenkierto

Heikentynyt verenkierto voi aiheuttaa epävakautta monista eri syistä, kuten jalkojen tunnottomuuden vuoksi. Jalkapohjien aistireseptorit ovat tärkeä osa tasapainojärjestelmää ja silloin, kun ne lähettävät normaalia vähemmän signaaleja, tasapainokeskus menettää tärkeää tietoa. 

Lääkkeiden aiheuttama huimaus

Jotkut lääkkeet vähentävät veren virtaamista aivoissa aiheuttaen pyörryttävää tunnetta. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi verenpainelääkkeet ja nitroglyseriini. Usein on olemassa vaihtoehtolääkkeitä ja oireet häviävät lääkkeiden vaihdon yhteydessä.

Kristallitauti

Tavallisin huimauksen tyyppi on hyvänlaatuinen asentohuimaus. Pyörryttävä olo tulee usein nopeasti makuuasentoon mentäessä tai käännettäessä päätä puolelta toiselle. Huimaus jatkuu noin 30 sekuntia, jonka jälkeen se häviää. Syynä tähän on kristallitauti, eli kiteet tasapainoelimissä. Kun ne ovat pois paikaltaan, aivot vastaanottavat signaaleja, jotka sanovat kehon olevan tietyssä asennossa. Kristallitautia voidaan hoitaa niin sanotulla liikekäsittelyllä. Yksinkertaisuudessaan tähän kuuluu pään nopea liike siten, että kiteet loksahtavat uudelleen paikoilleen.

Tasapainoelimien tulehdus

Johtuu viruksen pääsemisestä tasapainohermoon, joka tulehtuu. Tyypillisiä oireita ovat pyörryttävä olo, pahoinvointi ja oksentelu. Tasapaino on selvästi häiriintynyt ja on vaikea kävellä. Ensimmäisinä tunteina olo on kammottava, mutta jo seuraavana päivänä voi istua, syödä ja juoda. Tämän jälkeen olo on huomattavasti parempi. Mitä enemmän potilas yrittää liikkua huimauksesta huolimatta, sitä nopeammin se menee ohi. 

Menieren tauti

Nopeasti ilmennyt pyörryttävä olo, kuulon heikkeneminen toisesta korvasta, tinnitus ja paineen tunne korvassa ovat tyypillisiä Menieren tautia. Kohtaus kestää 1–5 tuntia. Syy tähän on todennäköisesti sisäkorvan paineensäädön häiriö. 

 

Mainos:

Tämä sairaus koskee asiaa:

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos: