Kirjoita hakusanasi

Autismi

Autismi

Mainos:

Autismi on laaja-alainen keskushermoston kehityshäiriö. Sille on ominaista vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa ilmenevät puutteet. Autistinen henkilö ei esimerkiksi kykene ymmärtämään, kuinka sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa käyttäydytään. 

Autismin oireet

Autismi johtuu aivojen poikkeavasta toiminnasta. Oireet vaihtelevat suuresti henkilöltä toiselle. Autismissa puheen, käytöksen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen on hyvin vaihtelevaa. Osa autistisista henkilöistä ei esim. osaa puhua ollenkaan, kun taas toisilla puhekykyyn ei liity lainkaan ongelmia. Keskittymisongelmia ja mieltymystä rutiineihin esiintyy usein. Autistinen henkilö saattaa reagoida voimakkaasti muutoksiin, jolloin vihanpurkaukset ovat mahdollisia. Autismin yhteydessä voi myös esiintyä yliaktiivisuutta sekä ADHD:ta. 

Autististen henkilöiden ruokailutottumuksissa ilmenee myös eroavaisuutta. Osalle henkilöistä rutiinit ovat erittäin tärkeitä ja he vaativat joka päivä samaa ruokaa. Rutiineissa tapahtuva muutos voi johtaa esimerkiksi vihanpurkauksiin.

Mistä autismi johtuu?

Autismin syntyyn vaikuttavia tekijöitä ei vielä tiedetä, vaikka aihetta on tutkittu jo kauan. Todennäköisesti erilaiset perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät altistavat autismille.

Diagnoosi

Autismille tyypilliset oireet ilmenevät yleensä jo ennen 3 vuoden ikää. Diagnosoinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti kolmeen osa-alueeseen: sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja käyttäytymiseen. Lisäksi huomioidaan mahdolliset ruokailuun ja nukkumiseen liittyvät ongelmat. Vanhemmilta, lastentarhanopettajilta tai koulun opettajilta saatu tieto on avuksi, kun diagnoosia laaditaan. 

Hoito

Autismia ei voi parantaa, mutta autistisen henkilön päivittäistä elämää voidaan helpottaa kuntoutuksen avulla. Autismin varhainen toteaminen on tärkeää, jotta kuntoutus voidaan aloittaa hyvissä ajoin. Lapsi sopeutuu yhteiskuntaan parhaiten, kun kuntoutus aloitetaan mahdollisimman varhain. 

Elämä autismin kanssa

Autismissa esiintyy vaihtelevia oireita. Osa autistisista henkilöistä tarvitsee elämänsä aikana paljon apua ja tukea, kun taas osa selviää päivittäisestä elämästä ilman apua, tai tarvitsee vain vähän apua. Diagnoosi tulisi tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kuntoutus voidaan aloittaa aikaisin. Autistisen henkilön lähipiirin (perhe, opettajat, sukulaiset) on hyvä tietää autismista mahdollisimman paljon, jotta he voivat tukea henkilöä riittävästi. Säännöllinen arki, tutut arkirutiinit ja jäsennelty (strukturoitu) ympäristö ovat tärkeitä autistiselle henkilölle, niin aikuiselle kuin lapsellekin. 

Kuva:
Lapsi istuu selkä kameraan päin.

Kuvateksti:
Autismi vaikuttaa kielen, käytöksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen.

 
Mainos:

Tämä sairaus koskee asiaa:

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos: