Kirjoita hakusanasi

Tärkein uutinen uusissa suosituksissa on keuhkolääkäri Bengt Bergmanin mukaan kohdennetun lääkehoidon käyttöönotto.  Kuva: Shutterstock

Tärkein uutinen uusissa suosituksissa on keuhkolääkäri Bengt Bergmanin mukaan kohdennetun lääkehoidon käyttöönotto. Kuva: Shutterstock

Kaikki keuhkosyövästä

Keuhkosyöpä on yksi yleisimmistä syövistä, johon sairastuu vuosittain suuri määrä ruotsalaisia. Tässä artikkelissa kerromme sinulle lisää keuhkosyövän syistä, hoidosta ja uusista tutkimuksista, jotka antavat toivoa keuhkosyöpään sairastuneille.

Mainos:

Sairastuneet ovat yleisimmin yli 60-vuotiaita, mutta nykyään yhä useampi alle 60-vuotias sairastuu keuhkosyöpään. Tämä voidaan sijoittaa siihen kontekstiin, että tupakointi, suurin yksittäinen riskitekijä, on edelleen ongelma yhteiskunnassa. Nykyään ei keskitytä niinkään tupakoinnin stigmatisointiin, vaan uusien, tehokkaampien hoitomenetelmien kehittämiseen ja varhaiseen diagnosointiin.

Kaksi päätyyppiä – useita alaryhmiä

Se jaetaan kahteen pääryhmään: pienisoluinen ja ei-pienisoluinen keuhkosyöpä. Ei-pienisoluisen keuhkosyövän osuus on noin 85 prosenttia kaikista syöpätapauksista ja sillä on myös useita alaryhmiä.

– Keuhkosyövän luokittelua on muutettu. Aiemmin tarkasteltiin vain syöpäsolujen ulkonäköä, mutta nyt ne voidaan jakaa myös alaryhmiin määrittelemällä niiden DNA-mutaatiot ja kromosomimuutokset, Fredrik Enlund, dosentti sekä geenianalyysi- ja sytogenetiikkayksikön päällikkö Sahlgrenskan yliopistollisesta sairaalasta, sanoo. Kun uusi alaryhmä löytyy, on mahdollisuus tutkia räätälöityjä hoitoja, jotka kohdistuvat juuri tähän kasvaintyyppiin. Tämä parantaa potilaiden hoitotuloksia ja hoitojen haittavaikutukset vähenevät. Siksi on tärkeää, että terveydenhuollossa potilaat testataan eri markkereiden suhteen, jotta voidaan selvittää, mikä hoito tehoaa parhaiten, Fredrik Enlund jatkaa.

Ei-pienisoluista keuhkosyöpää esiintyy useimmiten suurissa hengitysteissä, kun taas pienisoluisen keuhkosyövän kasvutapa on vaikeasti ennakoitava. Se voi kasvaa hyvin nopeasti ja siten antaa merkkejä itsestään taudin varhaisessa vaiheessa.

Keuhkosyövän syyt

Sairastumme eri syistä eri sairauksiin – joskus laukaiseva tekijä löytyy geeneistä, joskus ulkoisista seikoista. Keuhkosyövän yhteydessä on vaikea olla mainitsematta tupakointia, joka on sairauden suurin aiheuttaja. Muita taustalla olevia syitä voivat olla asbesti ja radon. Ajateltavaa antaa myös se, että jos useat riskitekijät yhdistyvät, ne vahvistuvat ja sairastumisriski kasvaa.

Tupakoinnin rooli on ratkaiseva 95 prosentissa keuhkosyövistä. Koska tupakointi ja erityisesti nuorten tupakointi lisääntyy, se on merkki siitä, että emme ymmärrä ja/tai kiinnitä huomiota tupakoinnin riskeihin. Nuorten tupakoinnissa kyse voi olla myös aikuisten maailmaa vastaan kapinoimisesta tai ryhmäpaineen vaikutuksesta. Tupakoinnin lopettaminen parantaa niin terveydentilaa kuin vähentää keuhkosyöpään sairastumisen riskiä. Osa syöpätapausten määrän vähentämistyötä on ennaltaehkäisyä ja tiedottamista tupakoinnin riskeistä. Jokainen voi vaikuttaa siihen, että läheiset lopettavat tupakoinnin tai että he eivät edes aloita.

Sairastuneiden lukumäärän kasvu

Bengt Bergman on keuhkolääkäri ja hän työskentelee myös Sahlgrenskan yliopistollisessa sairaalassa Göteborgissa. Hänen mielestään sairastuneiden määrä vaikuttaa kasvavan vuosi vuodelta.

– Uusien sairastuneiden määrän ennuste riippuu hieman siitä, miten laskee. Tapausten määrä kasvaa jonkin verran joka vuosi, kun taas ilmaantuvuus (tapausten lukumäärä/100 000) ja ikäkorjattu ilmaantuvuus (tapausten lukumäärä/100 000 korjattuna ikäsiirtymillä) ovat tasaantuneet viimeisten 3-4 vuoden aikana ja ovat mahdollisesti taittumassa alaspäin (katso lisää Socialstyrelsens Cancer Incidence in Sweden (ulkoinen linkki). Tämä voidaan tulkita siten, että tapausten määrän todellinen kasvu johtuu väestön ikääntymisestä (sairaus lisääntyy iän myötä).

Pitkällä aikavälillä ilmaantuvuus on kasvanut tasaisesti naisilla ja laskenut vähän miehillä, mikä puolestaan johtuu miesten ja naisten sodanjälkeisen ajan erilaisista tupakointitottumuksista (naiset tupakoivat miehiä enemmän). Bengt Bergmanin mielestä viimeisten 3-4 vuoden tasaantumisen vuoksi on vaikea antaa mitään hyvää ennustetta seuraaville 10 vuodelle.

Keuhkosyövän oireet

Oletko alkanut yskiä normaalia enemmän ja poltat tai olet oleskellut riskiympäristöissä, joissa esiintyy asbestia ja radonia? Siinä tapauksessa sinun on tarkkailtava terveyttäsi, koska yskä voi olla merkki keuhkosyövästä.

Yskä voi olla kuivaa tai veriyskää – kummassakin tapauksessa, jos huomaat yskiväsi normaalia enemmän tai poikkeuksellisen paljon, on otettava yhteys terveydenhuoltoon ja perusteellisiin tutkimuksiin. Kuten monien muiden sairauksien kohdalla, kun tauti havaitaan ja hoito aloitetaan ajoissa, se hidastaa aina taudin etenemistä tai ehkäisee sen kehittymistä. Yksi isoista ongelmista on, että keuhkosyöpä havaitaan liian usein myöhäisessä vaiheessa ja sitä on silloin vaikeampi hoitaa.

Muita mahdollisen sairauden merkkejä ovat hengitysvaikeudet ja rintakipu. Et ehkä enää pysty kävelemään ylös portaita tai kävelemään hengästymättä, tai hengittäessä tuntuu rintakipua ja hengitys vinkuu ja/tai pihisee.

Kaikki nämä voivat olla merkkejä keuhkosyövästä, ja lääkärin on tutkittava ne. Heikko yleiskunto voi olla merkki myös muista elämänlaatua heikentävistä sairauksista, kuten huonosti hoidetusta astmasta/keuhkoahtaumataudista tai sydänsairauksista.

Jokaisella tulisi olla selkeä käsitys omasta yleisestä terveydentilastaan, jolloin ”normaalista” poikkeavat oireet on helpompi havaita. Sairaus vaikuttaa terveyteesi ja jos tiedät altistavasi itsesi riskitekijöille (tupakointi, asbesti, radon), oman terveydentilan seuraaminen ja hoitoon hakeutuminen on vielä tärkeämpää.

Keuhkosyövän hoito – leikkaus ja sädehoito

Jos lääkäri epäilee keuhkosyöpää, ensin tehdään röntgenkuvaus. Sairaus on useimmiten mahdollista havaita suoraan röntgenkuvista, joiden pohjalta tehdään diagnoosi. Täydentäviä tutkimuksia voivat olla tietokonetomografia, PET (positroniemissiotomografia) ja keuhkojen toimintakyvyn tutkiminen.

Leikkaus Yksi yleisimmistä keuhkosyöpäpotilaiden hoitomenetelmistä on kasvaimen/kasvainten leikkaaminen. Erityisen tehokas tällainen leikkaus on, jos tauti on havaittu varhain eivätkä kasvaimet ole ehtineet levitä. Toimenpidettä kutsutaan lobektomiaksi, jossa poistetaan syöpäkasvaimen sisältävä keuhkolohko. Jos kasvainta on useammissa lohkoissa, tehdään pulmektomia eli poistetaan koko keuhko.

Sädehoito Toinen yleinen syöpähoito on sädehoito ja keuhkosyöpäpotilaita hoidetaan myös sillä. Sädehoitoa annetaan joko yksin tai yhdessä sytostaattien (syövän hoitoon käytettävien lääkkeiden) kanssa. Sytostaattien avulla syöpäkasvain voi kutistua ja parhaimmillaan potilas parantua.

Keuhkosyövän hoito — täsmähoito

Tutkimusten avulla on kehitetty uusia hoitomenetelmiä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Nämä hoidot perustuvat jokaisen yksilölliseen syöpämuotoon.

Kuten aiemmin mainittiin, keuhkosyöpää on kahta tyyppiä, pienisoluinen ja ei-pienisoluinen. Jälkimmäinen on yleisin ja ei-pienisoluiseen sairastuneista potilaista noin 10-15 prosentilla on kasvainsolussa mutaatioita, joiden vuoksi kasvain voi levitä nopeasti. Nykyään voidaan luoda kohdistettuja täsmähoitoja estämällä nämä mutaatiot. Täsmähoito ei ole ainoastaan tehokkaampi vaan myös pienempi määrä erilaisia lääkkeitä riittää. Hoitoon vaikuttavat kasvaimen koko, sen levinneisyys ja itse sairauden vaihe. Uusimmat kansalliset ohjeet keuhkosyövän hoidolle suosittelevat täsmähoitojen käyttöä ”ensilinjan hoitona”.

Keuhkosyövän hoito – immunoterapia

Immunoterapia monoterapiana, yhdistettynä kemoterapiaan, tai kaksoisimmunoterapia yhdistettynä kemoterapiaan, on nykyään rutiinihoito ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville potilaille. Immunoterapiaa voidaan antaa sekä ensilinjan hoitona että uusiutuviin keuhkosyöpiin. Immunoterapia vahvistaa kehon omaa puolustusjärjestelmää siten, että solumyrkyillä hoitamisen sijasta puolustusjärjestelmää autetaan tuhoamaan syöpä. Hoito ei kohdistu itse kasvaimeen vaan puolustusjärjestelmään, minkä ansiosta se havaitsee syöpäsolut ja hyökkää niiden kimppuun. Tutkimukset osoittavat, että se voisi myös tarjota pitkäkestoisen, vahvan ja mukautetun puolustuksen syöpää vastaan. Immunoterapiaa suositellaan potilaille, joiden kasvaimet eivät ole EGFR- tai ALK-mutaatiopositiivisia, koska näille potilaille on kohdennettuja lääkkeitä.

Immunoterapia voi aiheuttaa haittavaikutuksia, koska immuunijärjestelmä voi hyökätä myös terveiden kehonosien kimppuun. Haittavaikutukset ovat kuitenkin paljon harvinaisempia kuin kemoterapiassa. Haittavaikutukset ovat erityyppisiä ja yleisesti voi todeta, että ne ovat yleensä lievempiä. Immunoterapiaa pidetään uraauurtavana ja se antaa uutta toivoa monille keuhkosyöpään sairastuneille potilaille.

Keuhkosyövän tyypin määrittely

Mitä enemmän tehokkaita hoitomenetelmiä on, sitä paremmin potilaita voidaan hoitaa. Kun keuhkosyöpätyyppi voidaan määritellä, lääkärit voivat hoitaa oikeaa potilasta oikealla menetelmällä. EGFR-mutaatioiden hoito lääkkeillä on todennäköisesti tehokkaampi kuin mikä tahansa muun tyyppinen hoito, ja sitä suositellaan monissa tapauksissa. Potilaille, joilla ei ole mutaatiota, on saatavilla sytostaattihoitoa. Lisätietoja syöpähoitojen haittavaikutuksista.

Yksilöllinen hoito lisää kunkin potilaan edellytyksiä saada parasta mahdollista hoitoa. On kuitenkin tärkeä tiedostaa, että keuhkosyövän ennuste on kaikesta huolimatta huono. Siihen sairastutaan yleensä myöhäisemmässä elämänvaiheessa, mikä merkitsee, että diagnoosin varmistuessa syöpä on saattanut jo levitä. Varhainen diagnoosi voi muuttaa tilannetta.

Kansalliset suositukset

Vaikka keuhkosyöpä on hyvin yleinen, kansalliset keuhkosyöpää koskevat suositukset esitettiin vasta 2010. Niiden tavoitteena on tasavertainen ja optimaalinen hoito Ruotsissa, ja suosituksia päivitettiin 2011 sekä 2015. Yleinen hoito-ohjelma on osa näitä suosituksia.

Kansallisen hoito-ohjelman yleisenä tarkoituksena on tarjota ammattilaisille ja hoidon tarjoajille yhteinen tietokanta, joka on yksi yhdenvertaisen hoidon edellytyksistä. Kansallinen keuhkosyövän hoito-ohjelma kattaa myös keuhkopussin syövän, ja kaikki nämä diagnoosit saaneet potilaat on rekisteröitävä kansalliseen keuhkosyöpärekisteriin. Keuhkopussin syöpää kutsutaan myös nimellä maligni pleuran mesoteliooma. Se on harvinainen sairaus, joka johtuu usein henkilön hengittämästä asbestista. Hoito-ohjelmaa tarkistetaan vuosittain ja se julkaistaan Regionala cancercentrum i samverkan -sivustolla.

 

Elämä keuhkosyövän kanssa

Potilaat elävät nykyään aikaisempaa pidempään kehittyneempien diagnoosimenetelmien, hoitomenetelmien ja tutkimuksen ansiosta. Kansallisilla ohjeilla ja tutkimuksella etsitään jatkuvasti uusia keinoja, joten on toivoa parantaa edelleen sairastuneiden elämänlaatua. Koska tupakointi on vakava ja usein leimaava riskitekijä, on tärkeää, että tutkimuksessa keskitytään myös ennaltaehkäisyyn. Ehkäistään tupakoinnin aloittamista, annetaan tupakoitsijoille tehokasta apua ja kehitetään myös tupakoitsijoille savuttomuutta tavoitteleva hoitoketju. Näin pyritään välttämään ja vähentämään keuhkosyöpään nykyään sairastuneiden määrää Ruotsissa. Bengt Bergmanin neuvo potilaille (tai terveille lukijoille) on yksinkertaisesti: lopeta tupakointi tai älä koskaan aloita.

– Edelleen 80-90 % kaikista keuhkosyövistä johtuu ensisijaisesti tupakoinnista! Tärkeintä on hakeutua lääkärin hoitoon ja pyytää tutkimusta äskettäin ilmenneelle, yli 2-3 viikkoa kestäneelle yskälle tai krooniselle yskälle, jonka luonne muuttuu. Tämä koskee erityisesti tupakoivia/ennen tupakoineita ja yli 45-vuotiaita.

Jos olet sairastunut keuhkosyöpään, Bengt Bergman suosittelee liittymistä potilasyhdistykseen, joka voi antaa potilaille vahvemman äänen ja voi olla tärkeä kumppani hoidon kehittämisessä. Keuhkosyöpäpotilaana et ole yksin. Esimerkiksi keuhkosyöpäyhdistys toimii mielipiteenmuokkaajana ja keuhkosyöpähoitojen parantamiseksi ja se nostaa esiin myös sairastuneita potilaita. Se välttää myös keskittymistä ”huonojen elintapojen” valintoihin ja korostaa sen sijaan apua ja tukea.

Tunnistatko itsessäsi jonkun kuvatuista oireesta? Älä epäröi ottaa yhteyttä lääkäriin. Jos olet sairastunut keuhkosyöpään tai olet sairastuneen sukulainen, on hyvä ottaa yhteyttä yhdistyksiin, kuten Stödet, jossa potilaat ja/tai sukulaiset voivat vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia. Ja myös varmistaaksesi, että saat tarvitsemasi hoidon ja huolenpidon!

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos: