Kirjoita hakusanasi

Om du har diabetes och är orolig över dina ögon prata med din läkare.

Om du har diabetes och är orolig över dina ögon prata med din läkare.

Diabetes ja näkö

Mainos:

Diabetes voi aiheuttaa näköongelmia. Diabeettinen retinopatia on silmän verkkokalvon sairaus. Säännöllisillä silmänpohjantutkimuksilla verkkokalvon vauriot voidaan havaita ajoissa.

Näköongelmia esiintyy sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen yhteydessä. Säännöllisissä silmänpohjantutkimuksissa käyminen on erittäin tärkeää, jotta silmässä tapahtuvat muutokset voidaan havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Diabetes ja näköongelmat

Silmän takaosan sisäseinämää peittää verkkokalvo. Verkkokalvon aistinsolujen ansiosta näemme tarkasti. Verkkokalvolla sijaitsevassa tarkan näön alueessa, eli makulassa, tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa näköongelmia. Oireita ovat mm. näön sumentuminen, liikkuva musta harso silmän edessä sekä suorien viivojen muuttuminen mutkaisiksi.

Suomessa arviolta 500 000 ihmistä sairastaa diabetesta. Heistä useilla on diabeteksesta johtuvia näköongelmia. Diabeettinen retinopatia on tavallisin diabetesta sairastavilla esiintyvä silmäsairaus. Se on silmän verkkokalvon sairaus ja aiheuttaa muutoksia silmänpohjan verisuoniin. Sairaus ilmenee eri tavalla diabeteksen eri vaikeusasteissa ja tyypeissä. Diabeettista retinopatiaa sairastavalla korkea verensokeri vaurioittaa verisuonia ja aiheuttaa hapenpuutetta verkkokalvolla, jonka seurauksena verkkokalvolla sijaitsevat aistinsolut vaurioituvat. Hapenpuutteesta johtuen verkkokalvo kasvattaa uusia verisuonia. Ne ovat kuitenkin hyvin heikkoja ja vuotavat helposti nestettä verkkokalvon alle ja aiheuttavat turvotusta ja vähitellen näön heikkenemistä. Diabeettisen retinopatian alkuvaiheessa ei yleensä esiinny oireita.

Diabeteksesta johtuvien näköongelmien hoito

Vakavaa näön heikkenemistä voidaan ehkäistä säännöllisillä silmänpohjantutkimuksilla. Näköongelmien syntymistä voidaan ehkäistä myös hyvällä diabeteksen hoidolla. Hyvä verensokeritaso vähentää etenkin diabeettiseen retinopatiaan sairastumisen riskiä.

Diabeettinen retinopatia on aluksi yleensä oireeton. Alkuvaiheessa muutokset voidaan havaita parhaiten silmänpohjantutkimuksella. Tutkimuksessa silmänpohjat kuvataan ja kuvat lähetetään silmälääkärille tarkistettavaksi. Säännöllisillä tutkimuksilla muutokset voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa. Näkökyky säilytetään parhaiten, kun hoito aloitetaan riittävän aikaisin.

Näkökykyä voidaan yrittää säilyttää erilaisten hoitomuotojen avulla. Yleisimpiä hoitomuotoja ovat laserhoito ja lääkehoito. Silmänpohjan laserhoidolla pyritään estämään uusien verisuonien syntymistä verkkokalvolle sekä verisuonista johtuvia vuotoja. Silmään voidaan myös käyttää lääkehoitoa, jossa lasiaiseen ruiskutetaan lääkeainetta. Hoidolla pyritään estämään verisuonten kasvua.

Näön heikkenemisen ehkäisy

Diabetesta sairastava voi ehkäistä näön heikkenemistä pitämällä verensokeritason hyvänä sekä noudattamalla terveellisiä elämäntapoja (säännöllinen liikunta ja terveellinen ruoka). 

Silmänpohjan tutkimuksissa on myös käytävä säännöllisesti, koska tutkimuksilla voidaan havaita verkkokalvolla olevat vauriot jo hyvissä ajoin. Varhaisessa vaiheessa aloitetulla hoidolla pystytään parhaiten estämään näön vakava heikkeneminen. Hoitomuotoina käytetään silmänpohjan laserhoitoa sekä lääkehoitoa, jossa lasiaiseen ruiskutetaan lääkeainetta.

Diabetesta sairastaville järjestetään kunnan puolesta silmänpohjantutkimuksia.

 

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos: