Kirjoita hakusanasi

Kuulon heikkeneminen

Kuulon heikkeneminen

Mainos:

Kuulon heikkeneminen (kuulonalenema) on varsin yleinen vaiva. Kuulo heikkenee usein iän myötä, koska kuuloelimetkin ikääntyvät ja rappeutuvat. Kuulo voi kuitenkin heikentyä minkä ikäisenä tahansa. Kuulon heikkenemisen taustalla voi olla jokin vamma, sairaus tai geneettiset tekijät. Kuulon heikkeneminen voi tapahtua äkillisesti tai vähitellen. Toisinaan kuulo heikkenee vain toisessa korvassa. 

Syitä kuulon heikkenemiseen

Kuulon heikkenemiseen on useita syitä. Yleisimpiä syitä ovat ikä ja liiallinen altistuminen melulle. Kuulo heikkenee iän myötä, kun sisäkorvassa ja kuulohermossa tapahtuu rappeutumista. Työperäinen meluvamma voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä. Nuorilla kuulo voi heiketä, koska nuoret kuuntelevat musiikkia usein liian kovalla. Erilaiset sairaudet ja vammat voivat myös aiheuttaa kuulon heikkenemistä.

Kuulon heikkenemisen päätyypit

Kuulon heikkeneminen jaetaan kahteen päätyyppiin:

• Konduktiivinen kuuloalenema eli johtumis- tai välikorvavika: Henkilö kuulee puhetta huonosti, koska äänen johtuminen sisäkorvaan on heikentynyt. Korvakäytävä on epämuodostunut, tärykalvon ja kuuloluiden toiminta on rajoittunut. Syynä voi olla vahatulppa, välikorvan tulehdus, aukko tärykalvossa, otoskleroosi tai tapaturma. Ongelmaa hoidetaan lääkkeillä tai leikkauksella. Kuulokojeesta voi myös olla apua. 

• Sensorineuraalinen kuulonalenema eli sisäkorvavika: Henkilö kuulee puhetta, mutta ei erota kaikkia äänteitä tai sanoja. Sisäkorvan simpukan tai kuulohermon vaurio, jonka seurauksena tieto ei pysty kulkeutumaan aivoihin täydellisesti. Syynä voi olla ikääntyminen, meluvamma, sisäkorvan verenkiertohäiriö tai Meniérén tauti. Voi johtaa kuuroutumiseen. Kuulokojeesta voi olla apua.

Lisäksi on olemassa sekatyyppinen kuulovika, joka on konduktiivisen ja sensorineuraalisen kuulonaleneman yhdistelmä, ja sentraalinen kuulovika, joka johtuu keskushermoston viasta. Vika ilmenee tällöin yleensä kuullun ymmärtämisessä. 

Kuulon heikkenemisen toteaminen

Lääkäri tutkii korvat vastaanotollaan, jonka jälkeen tehdään tarvittaessa perusteellinen kuulontutkimus, jossa selvitetään kuulon heikkenemisen syy ja mahdollisten apuvälineiden tarve. Kuulotutkimuksen tekee audionomi eli kuulotutkija. Kuulontutkimuksessa tarkastetaan korvakäytävät otoskoopilla sekä tutkitaan korvanlehtien ympäristö. Lisäksi tutkimukseen kuuluu äänesaudiometriatutkimus, puheaudiometriatutkimus ja epämiellyttävyyskynnysmittaus.

Kuulon heikkenemisen hoito

Kuulonalenemia hoidetaan usein kuulokojeilla. Esimerkiksi vamman aiheuttamaan kuulon heikkenemiseen voi kuulokojeesta olla apua. Konduktiivisia kuulonalenemia voidaan yleensä hoitaa lääkkeillä ja leikkauksella.

Milloin lääkäriin

Lääkäriin kannattaa hakeutua, jos epäilee, että kuulo on heikentynyt.

Lääkäriin on hakeuduttava heti, jos

  • kuulo heikkenee äkillisesti
  • korvasta vuotaa verta tai muuta eritettä. 
  • kuulo heikkene vain toisesta korvasta
  • kuulo heikkenee sukelluksen tai korvaan kohdistuneen iskun jälkeen
  • kuulo on huono ja samalla esiintyy korvakipua tai päänsärkyä

 

Mainos:

Tämä sairaus koskee asiaa:

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos:
Mainos: