Kirjoita hakusanasi

Silmänpohjan ikärappeuma on yli 60-vuotiailla yleisin syy näön vakavaan heikkenemiseen.

Silmänpohjan ikärappeuma on yli 60-vuotiailla yleisin syy näön vakavaan heikkenemiseen.

Silmänpohjan ikärappeuma

Mainos:

Silmänpohjan ikärappeuma, eli makuladegeneraatio, on verkkokalvon terävän näkemisen alueelle kohdistuva sairaus. Se on yleisin syy näön vakavaan heikkenemiseen yli 60-vuotiailla. Silmänpohjan ikärappeumaa on kahta eri tyyppiä: kosteaa ja kuivaa. Kuiva ikärappeuma on yleisempi kuin kostea ikärappeuma.

Silmänpohjan ikärappeuman aiheuttajaa ei vielä tarkalleen tiedetä. Sairastumisriski kasvaa iän myötä. Sairaus on yleisempi naisilla kuin miehillä. Silmänpohjan ikärappeuma kohdistuu verkkokalvon tarkan näkemisen alueelle.

Iän tuomat muutokset

Silmänpohjan ikärappeuma on yli 60-vuotiailla yleisin syy näön vakavaan heikentymiseen. Sairaus yleistyy iän myötä. Arviolta 30 % yli 80-vuotiaista sairastaa silmänpohjan ikärappeumaa.

Silmänpohjan ikärappeumaa on kahta tyyppiä: kosteaa ja kuivaa. Kuiva rappeuma on huomattavasti yleisempi kuin kostea rappeuma, ja arviolta 80 % sairastuneista sairastaa kuivaa rappeumaa. Kuiva ikärappeuma heikentää silmän tarkan näön aluetta vähitellen. Sairaus aiheuttaa harvoin erittäin vakavaa näön heikkenemistä. Se ei myöskään aiheuta täydellistä sokeutumista. Kuivassa ikärappeumassa silmän tarkan näön aistinsolut kuolevat. Sairaus etenee hitaasti. Kuivaa ikärappeumaa ei voi parantaa.

Ainoastaan 10−15 % potilaista sairastaa kosteaa rappeumaa. Sairaus etenee nopeasti, joskus oireet voivat ilmetä jopa muutamassa viikossa. Sairaus voi hoitamattomana aiheuttaa vakavaa näön heikkenemistä. Kosteassa rappeumassa silmän verkkokalvon alle kasvaa uusia verisuonia. Suonet ovat heikkoja ja vuotavat, mikä voi aiheuttaa turvotusta. Näkökyky heikkenee silmän keskiosassa. Kosteaa rappeumaa voidaan hoitaa, jos hoito aloitetaan varhaisessa vaiheessa.

Ikärappeuman oireet

Kuivassa ikärappeumassa oireet kehittyvät hitaasti vuosien saatossa ja näkö heikkenee vähitellen. Kosteassa ikärappeumassa oireet tulevat nopeasti. Kostea rappeuma aiheuttaa kuvan vääristymistä, jolloin suorat viivat voivat näyttää mutkaisilta. Tämä johtuu verkkokalvon alle vuotavasta nesteestä. Lukiessa sanat tai rivit voivat myös kadota tekstistä.

Diagnosointi

Silmälääkäri diagnosoi silmänpohjan ikärappeuman. Rappeuman toteamiseksi suoritetaan mikroskooppitutkimus, jonka avulla nähdään rappeuman aiheuttamat muutokset. Tutkimuksessa selvitetään myös rappeuman tyyppi.  

Silmänpohjan ikärappeuman hoito

Kuivaan ikärappeumaan ei ole olemassa hoitoa. Kosteaa ikärappeumaa voidaan sen sijaan hoitaa. Hoitona käytetään lääkitystä tai fotodynaamista hoitomuotoa.

  • Lääkehoito: Yleisin kostean rappeuman hoitomuoto. Näkökyky alkaa parantua muutaman hoitokerran jälkeen. Silmän sisään ruiskutetaan lääkettä, joka estää verisuonten kasvun ja nesteen vuotamisen verkkokalvon alle.
  • Fotodynaaminen hoito: Rappeumaa hoidetaan valolla aktivoitavilla lääkkeillä. Hoito hidastaa rappeuman etenemistä tai pysäyttää sen. Joissakin tapauksissa näkökyky voi parantua, mutta se on melko harvinaista.

Hyviä neuvoja

Näkö on hyvä tarkistaa säännöllisesti silmälääkärissä. Silmälääkäriin on hakeuduttava nopeasti, jos näkö heikkenee äkillisesti, suorat viivat muuttuvat mutkaisiksi tai sanat ja kirjaimet katoavat tekstistä.

Hoitoon on hakeuduttava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kostean rappeuman hoidossa näkökyky voidaan säilyttää ainoastaan varhain aloitetulla hoidolla.

Elämä heikkonäköisenä

Näkökyvyn heikkeneminen vaikuttaa päivittäiseen elämään. Arkiaskareista selviytyminen vaikeutuu ja monet kokevat, etteivät he pysty enää elämään itsenäistä elämää. Lukeminen, TV:n katsominen, käsitöiden tekeminen ja auton ajaminen vaikeutuvat. Erilaisista apuvälineistä, esim. suurennuslaseista ja erikoislaseista, on monille hyötyä.

 
Mainos:

Tämä sairaus koskee asiaa:

Lue myös

Mainos:
Mainos:
Mainos: